HemProgramKurserBeställningAnsökanReferenserI mediaFAQOm ossKontakta ossLogga in

 
 Tillräcklig förnyelsetakt?
  Att utveckla nya affärer, nya strategier och nya sätt att arbeta är några av de viktigaste och mest utmanande
  uppgifter chefer i teknikbaserade företag har.
  En stor del av utmaningen ligger för många i att se potentialen i ny teknik, samtidigt som utvecklingen måste
  ske i samklang med existerande strukturer och teknologier. Och att utvecklingstakten som krävs har ökat
  dramatiskt under senare år.
 

 Vårt erbjudande till chefer som vill utveckla
 sin förmåga

  • Öppna chefsutvecklingsprogram för företag med likartade strategiska utmaningar (affärslogiker)
  • Företagsinterna chefsutbildningar, eller delmoment i interna chefsutbildningsprogram
  • Öppna kurser inom utvalda, aktuella teman
  • Format för att processa nya strategiska utmaningar där såväl näringsliv som akademi än så
     länge saknar svar. Dessa s.k. Challenge-grupper drivs av dotterbolaget MTC AB.   I media:

Uppdaterat 2016-08-23
Utskriftsvänlig sida
KTH Executive School | SE-100 44 Stockholm, Sweden | Visiting address: Lindstedtsv 30, 5Ö | +46-8-790 96 92 | info@es.kth.se
Provided by Webforum